Orter & datum

Här kan du anmäla dig till våra utbildningar

Stockholm- På vår kursgård

Södermalm, brygga vid Tantogatan 75. Vi åker med egen båt. Första dagen börjar alltid utbildningarna kl.10. Många bor över på vår vackra kursgård. Se: www.arstaholmar.se
EXAMINATION Steg 3 ES2017
Flyttad pgav Corona till 2-3 juni ES2023
2020, 23-24 apr
GRUND Steg 1 KS2018
Flyttad pgav Corona till 25-26 Maj KS2022
2020, 28-29 apr
GRUND Steg 1 KS2019
Flyttad pgav Corona till 25-26 Maj KS202
2020, 4-5 maj
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2020 2020, 6-8 maj
GRUND Steg 1 KS2020 2020, 14-15 maj
GRUND Steg 1 KS2022 2020, 25-26 maj
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2022 2020, 27-29 maj
EXAMINATION Steg 3 ES2023 2020, 2-3 jun
EXAMINATION Steg 3 ES2037
Du kan bo över på kursgården
2020, 8-9 sep
GRUND Steg 1 KS2038
Du kan bo över på kursgården
2020, 14-15 sep
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2038
Du kan bo över på kursgården
2020, 16-18 sep
GRUND Steg 1 KS2039
Du kan bo över på kursgården
2020, 24-25 sep
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2040
Du kan bo över på kursgården
2020, 28-30 sep
EXAMINATION Steg 3 ES2040
Du kan bo över på kursgården
2020, 1-2 okt

Sundsvall

Lokal: Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, Sundsvall
Tel: 060 - 531 10 50 , info@hospice.nu
Boende: Sidsjö Hotell, Paviljongvägen 9, Sundsvall
Tel: 060 - 125 125, info@sidsjohotell.se
GRUND Steg 1 KN2017 2020, 23-24 apr

Västra Sverige Borås

LOKAL: Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, 503 42 Borås
PÅBYGGNAD Steg 2 PB2020 2020, 11-13 maj

Klicka "Välj" på de kurser du vill gå till vänster.