Orter & datum

Här kan du anmäla dig till våra utbildningar

Skåne Hässleholm

LOKAL: Vår utbildning är nära stationen, i Kulturhuset
GRUND Steg 1 KD2043 2020, 22-23 okt

Göteborg

Lokal i Göteborg: bestäms senare
GRUND Steg 1 KG2045 2020, 2-3 nov

Stockholm- På vår kursgård

Södermalm, brygga vid Tantogatan 75. Vi åker med egen båt. Första dagen börjar alltid utbildningarna kl.10. Många bor över på vår vackra kursgård. Se: www.arstaholmar.se
EXAMINATION Steg 3 ES2037
Du kan bo över på kursgården
2020, 8-9 sep
GRUND Steg 1 KS2038
Du kan bo över på kursgården
2020, 14-15 sep
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2038
Du kan bo över på kursgården
2020, 16-18 sep
GRUND Steg 1 KS2039
Du kan bo över på kursgården
2020, 24-25 sep
PÅBYGGNAD Steg 2 PS2040
Du kan bo över på kursgården
2020, 28-30 sep
EXAMINATION Steg 3 ES2040
Du kan bo över på kursgården
2020, 1-2 okt

Sundsvall

Lokal: Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, Sundsvall
Tel: 060 - 531 10 50 , info@hospice.nu
Boende: Sidsjö Hotell, Paviljongvägen 9, Sundsvall
Tel: 060 - 125 125, info@sidsjohotell.se
GRUND Steg 1 KN2044 2020, 29-30 okt
GRUND Steg 1 KN2048 2020, 26-27 nov

Västra Sverige Borås

LOKAL: Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, 503 42 Borås
PÅBYGGNAD Steg 2 PB2037 2020, 7-9 sep

Klicka "Välj" på de kurser du vill gå till vänster.