Bemötande och beröring för bättre vård och omsorg

Taktipro - Originalmetoden för Taktil massage ökar kontakten och lindrar smärta, oro, stress och ångest

Taktipro - orginalmetoden Taktil massage ger ökad kompetens med konkreta exempel som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Metoden ges med respekt, lyhördhet och omtanke för varje individs integritet och behov. I utbildningen varvas praktiska övningar med teori. Det ger snabbt goda resultat som kan tillämpas direkt.
Du använder dina händer professionellt i livets olika skeden, alltifrån våra minsta, de som är sköra och till dem i livets slut.
En kurs som ger verktyg och fördjupar kunskapen för stödjande, lindrande, rehabiliterande åtgärder, främjar lugn, ro och ökar välbefinnande.
Utbildning med närvarande lärare ger kunskap som ska omsättas i det dagliga arbetet. Kunskapen kan inte ges enbart med ord & bild (web). Alla sinnen används. Speciellt viktigt är kroppsspråket och att alla deltagare får individuellt stöd.
Nobelpriset i medicin 2021 bekräftar det jag började utveckla för mer än femtio år sedan. Nobelpriset gavs för upptäckterna hur temperatur och tryck översätts till nervsignaler som därigenom blir ett redskap för att lindra smärta bla.. Viktigt för dem vi vårdar, sköter, hjälper, stödjer.

Med Taktipro-kunskap kan just du göra skillnad.
Siv Ardeby, utvecklare av originalmetoden.