Taktipro är en metod som lindrar smärta, oro, stress och ångest.

Med Originalmetoden Taktil massage blir mottagaren sedd och bekräftad genom ett lyhört bemötande

Som barn- och distriktssköterska utvecklade jag på 70-talet Taktipro-originalmetoden Taktil massage. Den ges med respekt och omtanke för varje individs integritet och behov.
Du använder dina händer professionellt i livets olika skeden, alltifrån våra minsta, de som är sköra, till dem i livets slut.Många har hjälpt mig med utvecklingsarbetet. till vad det är idag. Tack!

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar, som ger snabbt goda resultat. Med Taktipro-kunskap kan just du göra skillnad. När jag ser människor som är varsamma med dem de vårdar, sköter stödjer blir jag lycklig.

Det som började för snart femtio år sedan när jag var nyexaminerad sjuksköterska har jag verkligen fått gehör för.
Ett livslångt arbete som många tagit till sig. Det gläder mig personligen men viktigast är ändå att alla kan få ett lyhört bemötande med varsam beröring.
Siv Ardeby, utvecklare av originalmetoden.