GRUND

Stärker ett gott bemötandeoch varsam beröring

Två dagars Grundutbildning ger användbar kunskap som man kan tillämpa direkt för bättre vård och
omsorg. Det är en kompetensutveckling som ökar välbefinnande och tillfredställelse i arbetet.
Utövarna får själva lugn och stolthet i sitt arbete. Taktipro stärker gemenskap oberoende av
arbetsuppgift och kulturell bakgrund.  Du får Intyg samt namnbricka efter kursen.

TEORI samt PRAKTISKA ÖVNINGAR:
  • Rygg, hand-, fot- massage
  • Kroppsgränsen , att ”boa in”
  • Dokumentation / journalföring
  • LITTERATUR: Arbveta med Beröring
OMFATTNING:

Två heldagar

AVGIFT:

3 952:- + moms 818:- = 4 800:-

Vår kursgård är en unik plats att utbilda sig på. Du kan också bo över. Se vidare Vår kursgård.

Kunskapen kan användas direkt efter kursen.
Med fördel kan du gå GRUND och PÅBYGGNAD i en följd.