GRUND

- Stärker ett gott bemötande

Kunskapen kan användas direkt efter kursen.
Två dagars Grundutbildning ger användbar kunskap som man kan tillämpa direkt för bättre vård och omsorg.
Det är en kompetensutveckling som ökar välbefinnade och tillfredställelse i arbetet.
Utövarna får själva lugn och stolthet i sitt arbete. Taktipro stärker gemenskap och omtänksamhet oberoende av arbetsuppgift och kulturell bakgrund. Du får Intyg samt Namnbricka efter kursen.

TEORI samt PRAKTISKA ÖVNINGAR:
  • Rygg, hand-, fot- massage
  • Kroppsgränsen , att ”boa in”
  • Dokumentation / journalföring
  • Allt utbildningsmaterial ingår inkl. Litteratur:Arbeta med beröring
OMFATTNING:

Två heldagar

AVGIFT:

3 712:- + moms 4 500:-

Vår kursgård är en unik plats att utbilda sig på. Du kan också bo över. Se vidare Vår kursgård.

Efter GRUND kan ni använda metoden både i arbetet och hemma med möjlighet att lindra, trösta. Används inom friskvård, rehabilitering och omvårdnad.

Med fördel kan du gå GRUND och PÅBYGGNAD i en följd.