PÅBYGGNAD

- Lär dig metodens alla moment för hela kroppen

Tre dagar där du aktiverar beröringsreceptorerna i hela huden och relaterar effekter till kroppens anatomi och fysiologi. Med respekt och lyhördhet arbetar du med alla moment för att skapa en helhet.

TEORI samt PRAKTISKA ÖVNINGAR:
  • Kunskap som du har från "GRUND" utvecklas. Nu tillkommer ansikte-, bröstkorg-, mage-, arm-, ben--massage
  • Sammanfogade till en helhet
  • Dokumentation / Journalföring
  • Forskning och erfarenhet
  • Allt utbildningsmaterial ingår inkl. Litteratur: När orden inte räcker
OMFATTNING:

Tre heldagar

AVGIFT

5 272:- + moms = 6 450:-

Efter utbildningen görs dokumenterad praktik på egen hand. Du tränar hemma på nära och kära, vänner och arbetskamrater. Du läser in teorin och övar in rörelser under uppskattningsvis 80 timmar.

Med fördel kan du gå GRUND och PÅBYGGNAD i en följd.