INTERN UTBILDARE

- När du vill lära andra
Utbilda arbetskamrater på din egen arbetsplats.

Efter GRUND och att ha arbetat med metoden i ditt dagliga arbete kan du ansöka till utbildningen att bli internutbildare.

Utbildningen är inriktad på pedagogik och metodik. Därefter kan du undervisa dina arbetskamrater i GRUND på din arbetsplats . Utbildningen omfattar sju delmoment som görs hemma följt av tre auskultationsdagar på vår kursgård.

Internutbildaren kan ge stöd och inspiration så att kunskapen genomsyrar det dagliga arbetet och förbättrar för arbetslaget.

Ni får en flexibilitet när det finns en egen internutbildare som utbildar på tid som passar er. Metoden skapar gemenskap i arbetsgruppen och är en tillgång vid rekrytering.Ni får en utbildare som hela tiden kan handleda och praktiskt visa ert förhållningssätt.

Taktipro är skyddad. Med en internutbildare blir allt lagligt med respekt för upphovsrätt och utbildningsmaterial.

Idag finns det utbildare på en mängd olika arbetsplatser, i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.
Välkommen att maila oss på info@taktil.se